משרדי פדרמן, החושלים הרצליה פיתוח, 256 מ״ר ברוטו

להצעת מחיר

עיצוב ותכנון משרדי פדרמן בהחושלים הרצליה פיתוח, 256 מ״ר ברוטו.